Sogn og Fjordane Kunstmuseum


Store krav til kvaliteten

«Sogn og Fjordane Kunstmuseum har vært kunde av Natvik i 34 år. Dei lagar årsprogram og andre brosjyrer, plakatar og utstillingskatalogar for oss» fortel Morten Johan Svendsen, direktør for Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde.

«Trykksakene våre er gjerne litt spesielle sidan dei ofte gjengir kunstbilde. Det stiller store krav til kvaliteten. Kunstbilde er ofte vanskelegare å trykke enn fargefoto. Stort sett må vi seie oss veldig godt nøgde med arbeidet Natvik har gjort for oss. Når vi skal lage trykksakene våre, er Natvik veldig opne og samarbeidsvillige, lyttar til ønska og behova våre og prøver å finne løysingar så langt det lar seg gjere. Vi er ofte seint ute med materiellet vårt, men på imponerande måte klarer dei alltid å levere trykksakene på døra til rett tid» seier Morten Johan Svendsen.

Lagre

Lagre